โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

“นายนริศ ขำนุรักษ์ “ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร 122 แปลง (ชมคลิป)

 “นายนริศ ขำนุรักษ์ “ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร  122 แปลง (ชมคลิป)


    ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการ เว็ปไซต์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้  /ภาพข่าว/รายงาน      เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.  นายนริศ ขำนุรักษ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสาคร   ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวารินทร์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

        โดยมี  นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวต้อนรับ   และ นายทวี เบ็นหะซัน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายเปลี่ยน  แก้วฤทธิ์  รองอธิบดีกรมที่ดิน    นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร  พันเอกภาณุวัฒน์  สุคชเดช ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่  49  พลตำรวจเอก ภัควัฒน์  วันสนุก ผู้กำกับสถานีตำรวจศรีสาคร  นายอดุลย์  สาฮีบาตู  นายก อบต. ตะมะยูง   นายสมาน แตบาตู นายก  อบต.เชิงคีรี  นายมะพอลี  ปะดอ  ผอ.โรงเรียนศรีวารินทร์  นายเจะอามิง โตะตาหยง  (สส.5สมัย) ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 5  นราธิวาส  นายสุลัยมาน มะโซ๊ะ ว่าที่ผู้สมัดร สส. พรรคประชาธิปัตย์ นราธิวาส     (เขต3)  นายไซดี  เจ๊ะหามะ  ว่าที่ผู้สมัดร สส. พรรคประชาธิปัตย์  นราธิวาส  (เขต4)   นาย  วสันต์ ดือเระ  ว่าที่ผู้สมัดร สส. พรรคประชาธิปัตย์ นราธิวาส  (เขต1) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมต้อนรับ  

       นายนริศ ขำนุรักษ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า   ผมรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในวันนี้ ซึ่งการมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้อยู่ในท้องที่ตำบลเชิงคีรี ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จำนวน 122 แปลง ซึ่งราษฎรเป็นผู้นำเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยอาศัยหลักฐาน นส.3 นส.3 ก และที่ไม่มีหลักฐาน ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าและหัวไร่ปลายนา ตั้งอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภท และไม่เป็นที่หลวงหวงห้าม หรือที่สาธารณะประโยชน์แต่อย่างใดซึ่งประชาชนเข้าครอบครองทำประโยชน์อยู่อาศัยมาเป็นเวลากว่า 50 ปี มีเนื้อที่โดยประมาณ 52 -1-92 ไร่         ผมเองมีความผูกพันกับจังหวัดนราธิวาสในหลายประการ   บิดาเป็นคนเคยมาเรียนปอเนาะแถบปัตตานีจึงมีเพื่อนทั้งในปัตตานีและนราธิวาส  เป็นมุสลิมเช่นเดียวกับพ่อแม่พี่น้อง เคยฝึกงานและรับราชการครั้งแรกในจังหวัดนราธิวาส และมีความสนิทสนมกับนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างดี จึงรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้เดินทางมาปฎิบัติหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า     สำหรับ จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เป้าหมายการเดินสำรวจออกโฉนดทุกอำเภอ ทุกตำบลและทุกหมู่บ้าน เป็นแผนการเดินสำรวจ 5 ปี คือตั้งแต่ปี 2566 - 2570 โดยในปีงบประมาณ 2566 มีเป้าหมายจำนวน 8,200 แปลง และมีศูนย์เดินสำรวจในศูนย์เดินสำรวจจำนวน 2 ศูนย์ คือ

        ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินนราธิวาส จำนวน 4,100 แปลง พื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโกลกอำเภอแว้ง อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอระแงะ

        และ ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินนราธิวาสยะลาจำนวน 4,100 แปลง พื้นที่ดำเนินการ 7 อำเภอได้แก่ อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอจะแนะ และอำเภอสุคีรินรวมถึงพื้นที่จังหวัดยะลาทั้งจังหวัดด้วย สำหรับอำเภอศรีสาครแห่งนี้ได้มอบโฉนดที่ดินแล้วจำนวน 107 ราย จำนวน 150 แปลง และตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันได้มอบโฉนดที่ดินไปแล้วจำนวน 8 อำเภอจำนวน 90,000 แปลง

          สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินงานโครงการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้แก่ประชาชน” จนบรรลุผลสำเร็จในวันนี้และผมขอยืนยันว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเร่งรัดเรื่องการเดินสำรวจและออกเอกสารสิทธิ์ของที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องในทุกพื้นที่ “เพื่อนำสุขคลายทุกข์ให้พี่น้องประชาชนต่อไป”

  “ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานอย่างหนักในพื้นที่ทั่วประเทศในเรื่องที่ดินทำกินและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผมขอยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนทุกหน่วยงานในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป” นายนริศ กล่าว


      และในช่วงท้าย   นายนริศ ขำนุรักษ์    ได้กล่าวแสดงยินดีกับพี่น้องประชาชนทุกคนที่ดีรับโฉนดในครั้งนี้ พร้อมระบุว่า ขอให้เก็บรักษาโฉนดที่ดินที่ได้รับให้ดีที่สุด เพื่อ ส่งต่อไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานต่อไป

  # ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

  # ประพันธ์  ฤทธิวงศ์


 

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น