โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เปิดเผยความเป็นมา พร้อมสัมภาษณ์พระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคาร ควาย - วัว จังหวัดเชียงใหม่ "

 " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เปิดเผยความเป็นมา พร้อมสัมภาษณ์พระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)  ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์  โครงการธนาคาร ควาย - วัว จังหวัดเชียงใหม่ " 

  "  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก "

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เปิดเผยความเป็นมา พร้อมสัมภาษณ์พระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)  ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์  โครงการธนาคาร ควาย - วัว จังหวัดเชียงใหม่ " 


             " มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์  โครงการธนาคาร ควาย - วัว เชียงใหม่  "    ศิริพร จงศิริ  ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมอมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 สัปดาห์ เพื่อบันทึกความเป็นมาของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์  

โครงการธนาคาร ควาย - วัว  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้บันทึกเทปเรื่องราวความเป็นมาพร้อมสัมภาษณ์พระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)  ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์  โครงการธนาคาร ควาย - วัว และที่ผ่านมาได้ไถ่ชีวิตโค กระบือ มากกว่า 5,000 ตัว ในเวลา 50 ปี


 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพร้อม พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง  เชียงใหม่ ที่ได้รับการสานต่อมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท โครงการธนาคารควาย - วัว ในการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมากกว่า 500 ตัว 

วัตถุประสงค์ของโครงการ


          ในส่วนของผู้บริจาค  เพื่อทำบุญสืบชะตาต่ออายุ เรียกว่าทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ โดยประสงค์ที่จะให้เป็นบุญเป็นอานิสงค์กับตัวเองหรือญาติพี่น้อง พ่อแม่ ให้ได้รับความสุข หายจากป่วยไข้และอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร


          ในส่วนของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท


1. เพื่อให้การทำบุญเกิดผลมากขึ้นในด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

2. เพื่อเป็นการส่งเสริม บำรุง และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์

3. เพื่อส่งผลให้การลดต้นทุนในการผลิต ของชาวไร่ชาวนา

4. เพื่อส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพทดแทน


คุณสมบัติของสมาชิกที่สมควรรับความช่วยเหลือ จากโครงการธนาคารควาย-วัว


1. ต้องเป็นสมาชิกของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท

2. เป็นผู้ที่มีอาชีพทำนา ทำสวน และยากจน

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เสียสละ ให้ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาหมู่บ้าน


อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น