โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

"เฉลิมชัย ศรีอ่อน" ลงนามแต่งตั้ง "นิพนธ์ บุญญามณี" นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผล 24 ม.ค.66 เป็นต้นไป

 "เฉลิมชัย ศรีอ่อน" ลงนามแต่งตั้ง "นิพนธ์ บุญญามณี" นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผล 24 ม.ค.66 เป็นต้นไป

 


รายงานข่าวแจ้งว่า  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 48/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

จึงแต่งตั้งนายนิพนธ์ บุญญามณี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญในงานด้านบริหารจัดการ การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร การกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.2566 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้นายเฉลิมชัย ยังได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ ดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์คลังอาหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย เพราะเล็งเห็นว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ เพียงแต่มีปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย จึงมีแนวทางดำเนินการ “สันติภาพสู่สันติสุข”อีกด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น