โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

พรรครวมไทยสร้างชาติ แต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้ง เปิดตัว “ดอกเตอร์ .ศิรวัชโชติ รัตนมาลา ” นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ชิง สส.เขต2 ปัตตานี (ชมคลิป)

 พรรครวมไทยสร้างชาติ  แต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้ง เปิดตัว “ดอกเตอร์ .ศิรวัชโชติ รัตนมาลา ” นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ชิง สส.เขต2 ปัตตานี  (ชมคลิป)


                                   คลิปบรรยากาศแต่งตั้งตัวแทนพรรดประจำจังหวัดปัตตานี


                             ชมคลิป  นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร  รองหัวหน้าพรรครวมไทย สร้างชาติ

                                                  พบปะ ประชาชน พูดถึงนโยบายพรรค


ชมคลิป ดร.ศิรวัชโชติ รัตนมาลา ว่าที่ผู้สมัคร สส. เขต 2 ปัตตานี พรรครวมไทย สร้างชาติ

ได้พบปะ แนะนำตัวความพร้อมในการเลือกตั้งชมคลิป นายไฟซอล อิสเฮาะ สจ.ปัตตานี เขต 1 อำเภอเมือง

ว่าที่ผู้สมัคร สส. เขต 1 ปัตตานี พรรครวมไทย สร้างชาติ

ได้พบปะ แนะนำตัวความพร้อมในการเลือกตั้ง
  เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.ณ ศาลาเอนกประสงค์  บ้านบ่อทอง หมู่7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
     นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นประธานพิธีประชุมสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ
   แต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดปัตตานี เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดปัตตานี  โดยมีสมาชิกพรรคและประชาชนผู้สนับสนุนเดินทางมาร่วมประชุม

   นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า พรรครวมไทยสร้างชาติได้มอบหมายให้ตนได้ดูแลการเลือกตั้ง สส.ในภาคใต้ ต้องการสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานี มีผู้แทนของพรรคเป็นคนปัตตานี  ขอให้คนปัตตานี ช่วยกันสนับสนุนว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สายเลือดชาวปัตตานีด้วย    ทั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี   เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ และดอกเตอร์ ศิรวัชโชติ รัตนมาลา ว่าที่ผู้สมัคร สส. พรรครวมไทยสร้างชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี เขตเลือกตั้งที่ 2  และ นายไฟซอล  อีสเฮาะ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อำเภอเมือง    ว่าที่ผู้สมัคร สส. เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดปัตตานี  พรรครวมไทยสร้างชาติ   เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
   จากนั้น     นายวิสุทธิ์ ได้พบปะกับสมาชิกพรรครวมไทย เพื่อชาติ  ที่มาร่วมประชุม พร้อมทั้งได้กล่าวถึงนโยบายพรรครวมไทย เพื่อชาติ    พร้อมทั้งได้ เปิดตัว   ดอกเตอร์ ศิรวัชโชติ รัตนมาลา  ว่าที่ผู้สมัคร สส. เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดปัตตานี และ นายไฟซอล  อีสเฮาะ  ว่าที่ผู้สมัคร สส. เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดปัตตานี  พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้พบปะ แนะนำตัว ต่อสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อให้สมาชิกได้พบปะพูดคุยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในปีหน้า
    ดอกเตอร์ .ศิรวัชโชติ รัตนมาลา  ว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี  เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้เปิดเผยว่า ผลการประชุมคัดเลือกแต่งตั้งตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  นางคองจิต  ฤทธิ์เทวา  นายฮาสัน  หมัดสู  และ นายอั้น  พรหมรักษา มีสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวน กว่า 260 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กกต.จำนวน 2 ท่าน    สำหรับ ดอกเตอร์ ศิรวัชโชติ รัตนมาลา  อายุ 55 ปี  มีภูมิลำเนาเป็นชาวปัตตานีโดยกำเนิด  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ )  ปริญญาตรี  สาขาวิชาเกษตรกรรม คณะคุรุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จบการศึกษาปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (ปริญญาโท)   Lnternational University of Morality (IUM รวมถึงเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ได้ลงทำพื้นที่พบปะพูดคุยและรับฟังปัญหากับชาวปัตตานี มาตลอด ย่อมรู้พื้นที่  รู้ปัญหา
        สำหรับประวัติการทำงาน  ประธานราษฎร์อาสาหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี หัวหน้ากองทัพราษฎร์รักษาหมู่บ้านหนองจิก  จังหวัดปัตตานี ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ราชภัฏยะลา

      ผู้ทรงคุณวุฒิ  เทศบาลบ่อทอง  ประธานลูกเสือชาวบ้าน อำเภอหนองจิก  ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกกอ อำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี  ประธานกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปาะบาง

     ติดตามรายการ “มุมการเมือง” ได้ทุกเรื่องราว..เว็ปไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้   สื่ออิสระ สื่อกลาง  เพื่อสังคม สะท้อนความจริง ชัดเจน  ตรงประเด็น

       ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้  /รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น