โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

" เบื้องหลัง...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ณ บ้านนครใน เมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา "

" เบื้องหลัง...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ณ บ้านนครใน เมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา  "" พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  421 พระบรมฉายาลักษณ์ .ณ บ้านนครใน เมืองเก่าสงขลา แห่งเดียวในประเทศไทย " 


" คุณประไพ - คุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ บ้านนครใน เมืองเก่าสงขลา ...ต้องการให้เมืองเก่าสงขลาอนุรักษ์ความเป็นไทยและทั้งชีวิตทั้ง 2 ท่านมอบให้ผืนแผ่นดินไทยและบ้านเกิดจังหวัดสงขลา " " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน " 


   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก , อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ อมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เดินทางลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา  เพื่อมาบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของบ้านนครใน ...เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  .บ้านนครใน มีเรื่องเล่ามากมาย
 ..บ้านนครในมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่พระองค์ทรงพระเยาว์ ,ทรงพระผนวช ,ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ และ ทรงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี และวันสวรรคต มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ มากกว่า 421 ภาพ และบ้านนครใน แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มากที่สุด


  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอถ่ายทอดเจตนารมย์ของคุณประไพ - คุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ บ้านนครใน เมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา ผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันอังคารที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 - 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 ) 

คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น