โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

สัมผัสตรงจุด มโนราห์ "กลอยใจ หทัยศิลป์" แห่งพัทลุง สุดระดับชั้นนำมรดกภูมิปัญญาไทย... ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ บันเทิงตรึกตาตรึงใจ (ชมคลิป)

 สัมผัสตรงจุด มโนราห์ "กลอยใจ หทัยศิลป์" แห่งพัทลุง  สุดระดับชั้นนำมรดกภูมิปัญญาไทย... ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ บันเทิงตรึกตาตรึงใจ (ชมคลิป) 


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ /รายงาน ภาพข่าว      มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดง ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น ของภาคใต้ โดยมีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ที่มีท่ารำที่อ่อนช้อย  สวยงาม  บทร้องเป็นกลอนสด  ผู้ขับร้องต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ สรรหาคำให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไว มีความหมายทั้งบทร้อง ท่ารำและเครื่องแต่งกาย เดิมนิยมใช้ผู้ชายล้วนแสดง แต่ปัจจุบันมีผู้หญิงเข้าไปแสดงด้วย


      โนรา หรือ มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาช้านาน เป็นการแสดงที่มีแบบแผนในการร่ายรำและขับร้องที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ฉพาะถิ่น มีดนตรีเป็นลูกคู่ เล่นรับ-ส่งตลอดการแสดง

    บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ได้มีโอกาสชมการแสดง       มโนราห์ “กลอยใจ หทัยศิลป์ “    และได้ร่วมบันทึกภาพ  การแสดง งานพิธีทำบุญตักบาตร “บูรภคณาจารย์” วัดทรายขาว อ.โคกโพธ์ จ.ปัตตานี เมื่อค่ำคืนวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา  ซึ่งจัดโดย  ดร.ศิรวัชโชติ  รัตนมาลา  ว่าที่ผู้สมัคร  สส.ปัตตานี  เขต.2 โดยจัดให้ชมฟรี  เพื่อสร้างความบันเทิง  ให้กับประชาชนชาวอำเภอโคกโพธิ์  และอำเภอใกล้เคียง   หลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลีคลายจึงขอนำประวัติ และผลงาน ประกาศ ไว้ ณ ที่นี่ 

            มโนราห์ ศาสตร์ศิลป์ถิ่นแดนใต้ ศิลปะการแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Unesco เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

    มโนราห์ “กลอยใจ หทัยศิลป์ “  ครูพื้นบ้าน อาจารย์พิเศษ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ โนราห์

ไทย พุทธเป็นคนพัทลุงโดยกำเนิด บ้านเลขที่ 48 ถ.ชมอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง

     จบระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฎศิลป์ไทย (ละครพระ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    เล่นโนราห์มาตั้งแต่อายุ 9 ปี มีความถนัดด้านการรำ ขับบทโนราห์แบบฉบับโบราณ ตั้งแต่อายุ 15 ปี ได้ร่วมแสดงโนราห์กับหลายคณะในภาคใต้ เช่น โนราห์วิเชียรศรชัย โนราห์น้อมโบราณศิลป์ โนราห์หนูเขียนเสียงทอง โนราห์ทวีศิลป์โบราณศ.สองกุก โนราห์พนมศิลป์ โนราห์สำเนาว์ โนราช่อทิพย์ โนราห์นกน้อย และอีกมากมาย ซึ่งแต่ละคณะจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันบ้าง จึงสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของหัวหน้าคณะได้ โดยการสังเกต และวิเคราะห์งานแต่ละคืน 

     พร้อมวางแผนงานในการโชว์ของตนเอง เพื่อความบันเทิงและตรึงใจของผู้ชมและผู้รับงาน มีโอกาสได้ไปแสดงไกลถึงภาคกลาง เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ระยอง ต่างประเทศ มาเลเซีย รัฐเคดาห์ รัฐเปอร์ลิส ตรังกานู

ได้ต้อนรับองคมนตรี ณ ตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา พศ.2563

รับเกียรติร่วมงานกับศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีพื้นบ้าน(ปี่ใต้) ครูควน ทวนยก พศ.2558-ปัจจุบัน

ศิลปินพื้นบ้านประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พศ.2558- 2563

ศิลปินรับเชิญ ประจำคณะโนราห์ภูมินทร์ 2558- ปัจจุบัน

วิทยากรพื้นบ้านสอนโนราห์เบื้องต้น ณ สถานศึกษาต่างๆ 2560 - ปัจจุบัน

สำหรับผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1แข่งขันประกวดโนราห์ภาคใต้ ณ อบจ.สงขลา 2559

รางวัลโนราห์รำเดี่ยวยอดเยี่ยม แข่งขันประกวดโนราห์ภาคใต้ ณ อบจ.สงขลา 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมลีลาศิลป์ ในงานนาฎวาทยศิลป์ ณ สตูดิโอเวิร์คพอยด์ กรุงเทพมหานคร 2560

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดรวมศิลป์แผ่นดินสยาม

รับบทยาหยี ในการแสดงลิเกป่า ทีมศิลป์สร้างสรรค์สงขลา ณ กรุงเทพมหานคร 2562

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ดูแลอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน สาขานาฎยศาสตร์ จาก อ.สมบัติ แก้วสุจริต ณ จ.สระแก้ว 2563

รับบทพระราม ตอนเต่าแห่นางลอย งานเฉลิมพระเกียรติ โขนสงขลานครินทร์ 2564      สนใจ.รับชมการแสดง  มโนราห์ "กลอยใจ หทัยศิลป์" แห่งพัทลุง   .รับงานทุกรูปแบบ โทร.082-6246915

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น