โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ปริญญาตรี ปริญญาโทภาคพิเศษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ปริญญาตรี ปริญญาโทภาคพิเศษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

#เรียนออนไลน์ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท

#สามารถผ่อนชำระได้

#ปริญญาตรี เปิดรับ 9 สาขาวิชาดังนี้

  1) สาขารัฐประศาสนศาสตร์

  2) สาขาการจัดการ

  3) สาขานิติศาสตร์

  4) สาขาการบัญชี

  5) สาขาคอมพิวเตอร์

  6) สาขาการท่องเที่ยว

  7) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  8)สาขาวิชาการตลาด

  9) สาขาการประถมศึกษา

#ปริญญาโท เปิดรับ 3 สาขาวิชาดังนี้

  1) สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(MPA.)

  2) สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.)

 

.#ปริญญาตรีเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

สามารถผ่อนชำระได้

#ปริญญาโทเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

สามารถผ่อนชำระได้

#กพ.รับรองทุกหลักสูตร

#สกอ.รับรองมาตรฐาน

#กคศ.รับรองคุณวุฒิ

ทุกหลักสูตรได้รับการรับรอง ตรวจสอบได้

#รับสมัครเรียนทั่วประเทศ

*** อยู่จังหวัดไหนก็เรียนได้ ***

สมัครทางไลน์ สะดวก ประหยัดเวลาและ

ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

.

📌ดูแลตั้งแต่วันสมัครถึงวันรับปริญญา

 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนออนไลน์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกโดยตรง

(ไม่ผ่านศูนย์แนะแนวใดๆทั้งสิ้น)

 


👉🏻ท่านที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถามได้ที่

ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการศึกษา📝

และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

 

(โทร) : 09-17-16-1555

Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC

 

E-mail: pattresia69@gmail.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น