โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  จัดกิจกรรมเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม คริสตัล โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย กิจกรรม 3 Day Smart SMEs & Startup หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมในรูปแบบสื่อผสมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง SMEs และ Startup การทำธุรกิจนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางด้านสังคม เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจแบบย่อพร้อมทั้งการสำรวจตลาดเพื่อทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ผ่านการปฏิบัติจริง และกิจกรรม 8 Week Innovation Coaching Program หลักสูตรฝึกอบรมสุดเข้มข้นที่เน้นให้ความรู้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรม 3 Day Smart SMEs & Startup ให้ได้ทดลองปฏิบัติ สามารถนำไปใช้งานได้จริงในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งจะออกมาในรูปแบบข้อเสนอโครงการนำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินการขอทุนสนับสนุนโครงการ Open Innovation มูลค่าสูงสุด 1.5 ล้านบาท ต่อไป 
ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด สามารถสรุปใจความสำคัญของคำกล่าวได้ว่า 

 “โครงการนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเร่งสร้างทรายเม็ดใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และเชื่อมั่นในพลังของผู้ประกอบการนวัตกรรมทั้งเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนที่จะร่วมผลักดันและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนอย่างยั่งยืน”

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น