โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565

พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคใต้ลงพื้นที่ประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการของคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคใต้(ชมคลิป)

 


พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคใต้ลงพื้นที่ประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการของคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคใต้(ชมคลิป)

 
      เมื่อ  วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565    ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (กรมชลประทาน) นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวตอนรับ พลเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคใต้ในการประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการของคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.บรรยายสรุป

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังการบรรยายสถานการณ์อุทกภัยและพนังกั้นน้ำที่ทรุดตัวพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา และรับฟังความเห็นจากนางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส,นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส,นายกิตติพันธ์ วุฒิวงศ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนราธิวาส,นายรุ่งเรื่อง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโกลก,นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ,นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี,นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ,นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง,นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน,นายจิริสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ,นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง จากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณหน้า อบต.มูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพร่วมกับจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ทั้งนี้คณะได้เดินเท้าตรวจสภาพพนังกั้นน้ำที่ทรุดตัวเสียหาย

 
        ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และได้กรุณามอบหมายท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายภาคในพื้นที่ภาคใต้ และประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคใต้มารับทราบสภาพเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากเหตุอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา และให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ ให้แนวทางคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

 นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ชี้แจงถึงปัญหาอุกภัยจังหวัดนราธิวาสมี 13 อำเภอซึ่งในห้วงปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคมของทุกปีจะมีฝนตกหนัก ส่งผลให้แม่น้ำ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก และแม่น้ำบางนรา ซึ่งไหลผ่านพื้นที่ 9 อำเภอ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักในห้วงวันที่ 15 21 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอสุคิรินและอำเภอแว้ง ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำโกลก และฝั่งมาเลเซีย ทำให้กำแพงพนังกั้นน้ำถูกกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณฐานราก ทำให้เกิดทรุดตัวและกระแสน้ำดันผนังกั้นน้ำฉีกออกจากกัน ยาว 50 เมตร ส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำโก-ลกไหลท่วมบริเวณชุมชนตลาดมูโนะ และ ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน 11,569 คน 2,368 ครัวเรือน เบื้องต้นทางจังหวัดนราธิวาสร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยแล้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น