โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565

พ.อ.ณรงฤทธิ์ พูลทรัพย์ ผช.หน.ฝกร.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมการประชุมประจำเดือน และกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 ของกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส

พ.อ.ณรงฤทธิ์ พูลทรัพย์ ผช.หน.ฝกร.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมการประชุมประจำเดือน และกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 ของกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส


 เมื่อวันที่ 6 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.อ.ณรงฤทธิ์ พูลทรัพย์ ผช.หน.ฝกร.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมการประชุมประจำเดือน และกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 ของกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส


        โดย ฉก.นราธิวาส ได้สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5,000 บาทและสนับสนุนของรางวัลสำหรับกิจกรรมปีใหม่ จำนวน 1 ราวัล มูลค่า 2,000 บาท ณ  โรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ.คีรี ม.10 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น