โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

สมาพันธ์ไทยพุทธ จ.นราธิวาส นำโดยท่านพระครูวิสิฐพรหมคุณ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ ฯ เข้ากราบนมัสการ เข้ารับพรเพื่อสิริมงคล ในโอกาสปีใหม่ 2565ท่านเจ้าคุณ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ท่านเจ้าคุณพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 และท่านเจ้าคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18

สมาพันธ์ไทยพุทธ จ.นราธิวาส  นำโดยท่านพระครูวิสิฐพรหมคุณ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ ฯ เข้ากราบนมัสการ เข้ารับพรเพื่อสิริมงคล ในโอกาสปีใหม่  2565ท่านเจ้าคุณ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้   ท่านเจ้าคุณพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18  และท่านเจ้าคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 
 เมื่อวันที่  7  มกราคม  2565 ผู้แทนสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส นำโดยท่านพระครูวิสิฐพรหมคุณ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ ฯ เข้ากราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้   ท่านเจ้าคุณพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18  และท่านเจ้าคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18


  ขอรับพรเป็นสิริมงคลแก่สมาพันธ์  ฯ ในโอกาสศักราช 2565   ณ วัดเขานาคา  อำเภอเมือง นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น