โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (มีคลิป)

 

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (มีคลิป)

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 วันนี้ 17 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าฯ

 รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 และกระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปมอบแก่โรงเรียนในจังหวัดต่อไปโดยจังหวัดนราธิวาส มีโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 รวมทั้งสิ้น จำนวน 71 โรงเรียน


 โดยมีนายอับดุลพาต๊ะ มะตอเฮ ผอ.ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์,นายมาหะมะ ดือราซอ ผอ.ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์,นายสมาน ยีมะยี ผอ.ร.ร.บาโงปะแต,นางอารีตา ฮูลูสาแล๊ะ ผอ.ร.ร.พนาทักษิณ,นายอับดุลเลาะ อินนูยูซี ผอ.ร.ร.บ้านบริจ๊ะ,นางสาวกัสมานี มามะ ผอ.ร.ร.มะนังปันยัง,นายฮาซัน อาแวหะมะ ผอ.ร.ร.บ้านสวนพลู และผอ.ร.ร.อีก 64 โรงเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 สนง.กศน.นราธิวาส


 ซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างการตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมาตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อให้เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป

 

ในการนี้เข้ารับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหนังสือสารานุกรมที่พิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวม 42 เล่ม เป็นสารานุกรมภาษาไทยจัดทำขึ้นเป็นรูปเล่ม 


โดยมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุด เน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย จัดทำโดยคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่าน แต่ละเล่มรวบรวมเนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชา เนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ เรียบเรียงให้เหมาะสมกับ 3 ระดับความรู้ ให้แก่ เด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจทั่วไป แต่ละเรื่องเริ่มต้นด้วยเนื้อหาของระดับเด็กรุ่นเล็ก ตามลำดับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น