โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

”ด่วน! เปิดให้บูชาแล้ว (ชมคลิป) พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ “รุ่นเพชรทักษิณ

 

”ด่วน! เปิดให้บูชาแล้ว (ชมคลิป)  พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ “รุ่นเพชรทักษิณประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2564  พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ
รุ่นเพชรทักษิณ  โดยมีนายสุรเชฐ  สินธพานินท์  เป็นประธานใน พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่น  เพชรทักษิณ ณ อุโบสถ วัดอรัญวาสิการาม ( ห้วยเงาะ ) ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีรายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์เมื่อเวลา 09.30 น.

1. พระครูเมตตาธรรมรัตน์ เจ้าคณะอำเภอเทพา วัดสุริยาราม สงขลา

2. พระครูพลปุณยาภิบาล เจ้าคณะอำเภอเทพา - นาทวี (ธ) วัดพิกุลบุญญาราม สงขลา

3. พระครูสุตปัญญากร เจ้าคณะตำบลบ้านโหนด วัดนาม่วง สงขลา

4. พระครูสุตกิจสโมสร เจ้าคณะตำบลอาเนาะรู วัดตานีสโมสร ปัตตานี

5. พระครูวิศาลธรรมประยุต เจ้าคณะตำบลยะรัง วัดอัมพวนาราม (ม่วงหมัง) ปัตตานี

6. พระครูโกศลกิตติคุณ เจ้าคณะตำบลช้างให้ตก วัดบันลือคชาวาส (ช้างให้ตก) ปัตตานี

7. พระครูธนสารสาทร เจ้าอาวาสวัดธนาภิมุข (ปากล่อ) ปัตตานี

8. พระครูสมุห์ปฐาพร นนฺทิโญ เลขาฯ เจ้าคณะอำเภอเมือง - หนองจิก วัดโคกสมานประชาราม (โคกหมัก) ปัตตานี

9. พระอธิการธนัญนันต์ ฐานทตฺโต เจ้าอาวาสวัดป่าสวย ปัตตานี

10. พระอาจารย์บุญฤทธิ์ ปุญฺญกาโม วัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) ปัตตานี

     สำหรับรายนามพระพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ( พระเกจิอาจารย์ นั่งปรกอธิฐานจิต )เวลา 13.19 น. 

 
1. พระสุนทรปริยัติวิธาร (พ่อท่านหย่วน) เจ้าคณะตำบลนาประดู่ วัดราษฎร์บูรณะ (ช้างให้) ปัตตานี

2. พระครูอนุศาสน์กิจจาทร (พ่อท่านเขียว) วัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) ปัตตานี

3. พระครูสุเทพธรรมโชติ (พ่อท่านอิ้น) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพา วัดนิคมเทพา สงขลา

4. พระครูสังฆรักษ์ เอียด ครุธมฺโม วัดโคกแย้ม พัทลุง

5. พระครูโสภิตโพธิคุณ (พ่อท่านจ่าง) เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ วัดศรีมหาโพธิ์ ปัตตานี

6. พระครูปราโมทย์สีตคุณ (พ่อท่านเพ็ง) วัดทรายขาว ปัตตานี

7. พระครูไพศาลขันตยาทร (พระอาจารย์ยศ) วัดมัชฌิมาวาส ปัตตานี

8. พระครูปิยกิจจานุกูล (พระอาจารย์เชียร) เจ้าคณะอำเภอมายอ วัดปิยาราม ปัตตานี

9. พระครูมงคลสุวรรณาภรณ์ (พ่อท่านซุ่น) วัดคามวาสิการาม (เกาะหวาย) ปัตตานี

10. พระครูปลัดชัยยะ โอภาโส (พระอาจารย์แดง) วัดสถิตย์ชลธาร (ไร่) ปัตตานี

 
รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สวดพุทธาภิเษก (มหานาค) 4 รูป  เวลา 13.19 น.

 1. พระครูนิคมธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนิคมควนเปล ปัตตานี

2. พระครูปลัดวิฑูรย์ ปญฺญาวโร  เจ้าคณะตำบลมายอ วัดตะเคียนทอง ปัตตานี

3. พระปลัดโชคดี ผลปุญฺโญ วัดบ้านโหนด สงขลา

4. พระปลัดสมศักดิ์ สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดหน้าเกตุ ปัตตานี


♦♦♦ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างครั้งนี้ พ่อท่านเขียว มีความประสงค์นำรายได้ปฎิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างภายในวัดห้วยเงาะที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และได้ทำพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล รุ่นเพชรทักษิณถึง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตรงกับ แรม 5 ค่ำเดือน 9และ  “ครั้งที่ 2  ” วันวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 ตรงกับแรม 12 ค่ำเดือน 12 ที่วัดห้วยเงาะ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
♦♦♦เปิดให้บูชาแล้ววัตถุมงคลหลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ  รุ่น เพชรทักษิณมีรายการเปิดให้บูชาติดตามรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ปลายด้ามขวาน@ชายแดน ใต้    http://www.deepsouthpost.com/2021/11/2-28164-086-9564935-081-5402159.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น