โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายอำเภอเบตง รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2564

 

นายอำเภอเบตง รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา  นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2564 (พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ โดยกรมการปกครองได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ นายอำเภอและ ปลัดอำเภอที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกพื้นที่ของประเทศ
 โดยพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอ และปลัดอำเภอ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการประกาศเกียรติคุณ

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 080-036-2786


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น