โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)จัดประชุมย่อยรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนงานหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสร้างสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้(ชมคลิป)

 

คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)จัดประชุมย่อยรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนงานหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสร้างสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้(ชมคลิป) 


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)

     ที่ห้องประชุมโรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบสถานการณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนงานสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนข้อเสนอแนะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

       โดยกำหนดวันที่  19-20 พฤจิกายน  2564  เป็นการประชุมกลุ่มย่อย     ไม่เกิน 25 ท่าน  วันที่ 19 พฤศจิกายน  2564
     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) จัดประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565 (ประชุมกลุ่มย่อยไม่เกิน 25 ท่าน)
       การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า (09.00-12.00น.) เป็นเวทีของกลุ่มงานเด็ก/เยาวชน/สตรี กับกลุ่มงานปกครองส่วนท้องที่/ท้องถิ่น


      และในช่วงบ่าย (13.00 -16.00น.) เป็นเวทีของกลุ่มงานยุติธรรม กับกลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสาร และเทคโนโลยี

        และต่อมาวันที่ 20 พฤศจิกายน  2564  การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.) เป็นเวทีของกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กับกลุ่มงานการศึกษา และในช่วงบ่าย (13.00 -16.00น.) เป็นเวทีของกลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม

 

          เพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น ถกแถลง เสนอแนะ และรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จากสมาชิกคณะประสานงานระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลจากการประชุมส่งต่อไปยังคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(สล.2)ในโอกาส ต่อไป

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น