โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

”หน่วยเฉพาะกิจยะลา ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ” โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 "

   ”หน่วยเฉพาะกิจยะลา ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ” โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 " 
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.64  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47  โดย พันเอกโกเมธ  รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วยฯดำเนินการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ผลไม้) ตามฤดูกาลจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบทำให้ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด และมีราคาตกต่ำ ดังนั้นทางหน่วยจึงได้ดำเนินการรับซื้อผลผลิต เช่น เงาะ  ทุเรียน และมังคุค จากพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วยและนำไปแจกจ่ายให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร ในโรงพยาบาลสนามกองทัพบก


 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงปัจจุบัน ภายใต้โครง

การ “หน่วยเฉพาะกิจยะลาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ” โดยได้ดำเนินการฯ 
ณ พื้นที่เขตชุมชนต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา และพื้นที่เขตชุมชน ต.ละแอ  อ.ยะหา จ.ยะลา ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี , รมว.กลาโหม, ผบ.ทบ. และแม่ทัพภาคที่4 
CR:  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น