โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยะลา อัยเยอร์เวงนำร่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้ประชาชน

 

ยะลา  อัยเยอร์เวงนำร่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้ประชาชน
          เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 ที่ มัสยิดสามัคคีธรรมหมู่ที่ 2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผอ.ร.พ.เบตง พร้อมด้วย นายวรวิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง นพ.จิตติ จันทรมงคล รอง ผอ.ฝ่ายปฐมภูมิ  และ จนท.รพ.เบตง จนท.สาธารณสุขอำเภอเบตง  นายอารี หนูชูสุข ปลัด อบต.อัยเยอร์เวง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ อบต.อัยเยอร์เวง ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
          โดยบรรยากาศในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก หลังประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลามเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เริ่มเข้าใจถึงผลการฉีดวัคซีนมากขึ้น ซึ่งตำบลอัยเยอร์เวงเป็นหมู่บ้านนำร่องตาม นโยบายของนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ผ่าน ศปก.ตำบลอัยเยอร์เวง ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในหมู่บ้านนำร่องก่อน ตามเป้าหมายดังนี้ 
          โดยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง ประกอบด้วย ม.1 จำนวน 30 คน - ม.3 จำนวน 30 คน - ม.4 จำนวน 30 คน - ม.5 จำนวน 50 คน- ม.6 จำนวน 30 คน - ม.7 จำนวน 50 คน  - ม.8 จำนวน 30 คน - ม.9 จำนวน 30 คน และ ม.11 จำนวน 20 คน รวม 300 คน และในช่วงบ่ายประชาชนในหมู่ที่ 2 ต.อัยเยอร์เวง จำนวน 200 คน เป้าหมายรวมทั้งวัน 500 คน ซึ่งที่ผ่านมาตำบลอัยเยอร์เวงเป็นพื้นที่สีแดงระดับจังหวัด และพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก         และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564ที่ผ่านมา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เจ๊ะหะมะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประตำบลอัยเยอร์เวง นายสีดี ดือราแม็ง กำนันตำบลอัยเยอร์เวง และผู้นำศาสนาในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเปิดหมู่บ้านเพื่อยกเลิกพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง หมู่ที่ 8 หมู่บ้านอัยเยอร์ควีน พร้อมทั้ง ร่วมดุอาร์เพื่อขอพรให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดความสงบสุข ผ่านพ้นภัยโดยเร็ว
โดยหมู่บ้านนำร่องทั้ง 11 หมู่บ้าน มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ถึง 70% จึงมียอดจำนวนสูงกว่าหมู่บ้านอื่นๆ และได้มีการแบ่งเวลาในการฉีดวัคซีนโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เข้าและบ่าย เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดของประชาชนที่มารอฉีดวัคซีน โดยเน้นฉีดคนที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวงก่อน ส่วนคนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  ขอให้ลงทะเบียนประเภทบุคคล ส่วนประชาชนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้าน แต่ทำงานในองค์กร หรือบริษัท ห้างร้านที่จดทะเบียนในจังหวัดยะลา         ขอให้ลงทะเบียนประเภทองค์กร ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านต่างจังหวัด แต่อาศัยอยู่ในยะลา ไม่มีบริษัทหรือองค์กรรับรอง ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายหรืออื่นๆ ให้ขอหนังสือรับรองจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนในพื้นที่ จากนั้นนำเอกสารเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียนกับท้องที่หรือท้องถิ่น คืออำเภอ เทศบาล หรือ อบต.เพื่อรอการเรียกฉีดวัคซีนต่อไป

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น