โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2564

 คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2564 


  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รายการคืนคุณให้แผ่นดินขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ให้คุณผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้รับชมตลอดเดือนกรกฎาคม 2564

 


     จังหวัดกระบี่ ให้ความสำคัญกับการหล่อหลอมทางจิตวิญญานที่อาศัย สถาบันหลักคือ ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ เป็นเครื่องนำทางโดยสร้างความรัก ความสามัคคี เชื่อว่า สามัคคี คือพลัง สามารถแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาจังหวัดให้สำเร็จได้ด้วยพลังดังกล่าวได้ สถาบันชาติ ตระหนักถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย ปู่ ย่า ตา ยาย หรือคนรุ่นก่อนๆที่ได้รักษาแผ่นดินไทยหรือผืนดินที่ได้อยู่อาศัยทำมาหากินจนถึงทุกวันนี้ จึงควรรู้กตัญญูและสืบสานต่อยอดถึงคนรุ่นต่อๆไป

 
อย่าพลาดติดตามชมเรื่องราว " คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณธรณ์ชยะ ฐณิยะกิตติอังกูร  ( woody )พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น