โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สว.สวัสดิ์ นำคณะทีมงาน ปรึกษา "ไกรสร วิศิษฐ์วงษ์ " ผวจ.นครศรีฯ สร้างโมเดล ขับเคลื่อนต้นแบบ ภูมิปัญญาไทยต้านภัย สร้างทางรอด ชีวิตคน ครอบครัว ชุมชนและ ประเทศไทยรอด ต้านภัยสถานการณ์โควิด-19

 สว.สวัสดิ์  นำคณะทีมงาน  ปรึกษา  "ไกรสร วิศิษฐ์วงษ์ " ผวจ.นครศรีฯ  สร้างโมเดล ขับเคลื่อนต้นแบบ ภูมิปัญญาไทยต้านภัย สร้างทางรอด ชีวิตคน ครอบครัว ชุมชน และ ประเทศไทยรอด ต้านภันสถานการณ์โควิด-19      

 

   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ รายงาน

นครศรีธรรมราช  สร้างโดเดล  ขับเคลื่อนต้นแบบ ภูมิปัญญาไทยต้านภัยโควิด-19       สร้างทางรอด ชีวิตคน ครอบครัว ชุมชน และ ประเทศไทยรอด จากวิกฤตการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 20192019       ผนึกพลังสมุนไพร โดยแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนไทยทั้งแผ่นดินนำพาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 


        เมื่อที่ 19 ก.ค.64 เวลา 07.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช     นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์  สมาชิกวุฒิสภา และนำคณะทีมงาน พบปรึกษากับ  นายไกรสร วิศิษฐ์วงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   "สมุนไพรหลายๆ ตัว เป็นทั้งป้องกัน และยารักษาไวรัสชนิดต่างๆ เพื่อเปิดทางฟื้นฟูสมุนไพรไทย ผนึกพลังฐานภูมิปัญญาไทย เปิดสร้างแนวรุกให้กับชุมชนจัดการตนเอง ผนึกพลังฐานภูมิปัญญาหมอแผนโบราณ หรือหมอแพทย์แผนไทย"

 


         โดย ผนึกพลังแนวปฏิบัติการแบบคู่ขนานช่วยชีวิตคนรอด ครอบครัวรอด ชุมชนรอด ประเทศ สร้างนครฯ โมเดลแก้ปัญหาจากฐานชุมชน       จังหวัดฯตั้งคณะทำงานเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาสกัดแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จากฐานชุมชนผนึกพลังแพทย์แผนไทยทุกกล่ม อสม. รพ.สต. พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนำร่องประเทศไทย ภูมิปัญญาไทยต้านภัยโควิด-19

     ศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ แนวทางปฏิบัติลงสู่ทางรอดบุคคล ครัวเรือน ชุมชน จังหวัด และประเทศ ผนึกพลังปฏิบัติการแพทย์แผนไทย  เพื่อแก้วิกฤติการณ์ระบบสาสาธารณะสุขไทย คู่ขนานกับการรักษาตามแนวคิดของแพทย์แผนตะวันตก

 

นายขุน  เขาหลวง  นักขับเคลื่อนทางสังคม   ประเทศไทย

18/07/64

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น