โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญร่วมโครงการ “บรรพชาสามเณบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี" ภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป( การบรรพชาในครั้งนั้ ไมมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

 

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญร่วมโครงการ “บรรพชาสามเณบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี"  ภาคฤดูร้อนรุ่นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป( การบรรพชาในครั้งนั้ ไมมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)ประพันธ์ ฤทธิวงศ  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

วัตถุประสงศ์   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 14-30 เมษายน2564ณ  ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศสพ.จชต.)วัดบูรพาราม ตำบลยามูอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีรับสมัครเยาวชนทั้งชายหญิง

เปิดรับสมัครเยาวชนทั้งหญิงชายระดับชั้นป. 5 - ม.6 อายุระหว่าง 11 ถึง 18 ปี

เริ่มมาอยู่วัดตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 64

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อ...

ท่านขาว 089 2988 606

ท่านบุญมา 062 445  5045

นพรุจน์ แก้วรุ่งเรือง 089 204 5907

หมายเหตุ  การบรรพชาในครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น