โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

ด้วยอาลัย.. ขอสดุดีคุณค่าความดี "พงษพันธ์ จันทร์เล็ก" วีรรุษชายแดนใต้ ผู้เปี่ยมล้น ด้วยความกล้าหาญเพื่อชาวไทย (ชมคลิป)

 ด้วยอาลัย.. ขอสดุดีคุณค่าความดี  "พงษพันธ์  จันทร์เล็ก"  วีรรุษชายแดนใต้  ผู้เปี่ยมล้น ด้วยความกล้าหาญเพื่อชาวไทย  (ชมคลิป)  
ด้วยอาลัย...ขอสดุดีคุณค่าความดี

     “พงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก” ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

     วีรรุษชายแดนใต้  ผู้เปี่ยมล้น  ด้วยความกล้าหาญ เพื่อชาวไทยพุทธ

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

เป็นบุคลที่ทำงานด้วยความเสียสละมุ่งมั่นกล้าหาญและมีอุดมการณ์

           ตลอดระยะเวลานายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก  ประธานสมาพันธไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ชาวพุทธ รวมทั้งผลักดัน งานนโยบายต่างๆนำไปสู่การปฎิบัติการในระดับพื้นที่ ประสบความสำเร็จในหลายโครงการ 

          ทำให้ได้รับการยอมรับ สร้างความศรัทธาและความไว้วางใจแก่ผู้คนในพื้นที่ เป็นอย่างมาก   ส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้นับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ

           นายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งบุคคลที่ ที่มีส่วนในการพัฒนา สร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวทางความเสมอภาคของคนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายในพหุวัฒนธรรม ด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด โดยมีความมุ่งมั่น ที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธมุสลิมมีความรักใคร่ปรองดอง สามัคคี เพื่อต้องการสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 สิ้นแล้ว คนกล้าแกร่ง ทุ่มเทแรง เพี่อชาวพุทธ ด้วยใจบริสุทธิ์ หวังชาวพุทธ มีที่ยืน ฟันฝ่า มิหยุดหย่อน กายสะท้อน ใจสู้ฝืน เหนื่อยล้า มิหยุดยืน เดินหน้าไป ตามแนวทาง พงษ์พัน คือพงษ์พัน ผู้ฝ่าฟัน เป็นแบบอย่าง กายใจ เป็นเรือนร่าง

จิตอาสา มาป้องไทย นับว่า หายากยิ่ง คนทำจริง ไม่หวั่นไหว อุปสรรค แม้มากมาย มิทำให้  มีกังวล อุดมการณ์ เป็นงานหลัก เห็นประจักษ์  ท่านสู้ทน

เป้าหมาย คือชุมชน ให้ชาวพุทธ ได้อยู่เย็น ท่านคิด แล้วท่านทำ แล้วท่านนำ ให้เราเห็น จุดประกาย ไทยพุทธเป็น เข้าประเด็น ทั่วพารา เดินทาง ไปทั่วทิศ ใฝ่หามิตร  ไทยทั่วหล้า บอกกล่าว ความเป็นมา พุทธถิ่นใต้ ถูกรังแก การงาน ด้วยหน้าที่ สำนึกมี เป็นพุทธแท้ จึงได้ เข้าดูแล พุทธศาสน์ ให้ยินยล งานหนัก ยิ่งหนักอึ้งไม่คำนึง ทุกข์แห่งตน  เหนื่อยล้า ก็สู้ทน ยากหาคน มาเทียบทัน วันนี้ ไม่มีท่าน ชื่อพงษ์พันธ์ จั่นเล็กไว้ สวรรค์ คงว่างไว รับท่านไป ในชั้นพรหมชื่อเสียง ความดีท่าน สายสัมพันธ์  ได้ชื่นชม จารึก  ทุกอารมณ์ อยู่ในใจ ไทยทั้งมวล


                                            ด้วยรักและอาลัย       

                          สมาพันธ์ไทยพุทธ  จังหวัดนราธิวาส        

                                      3 มกราคม 2564
     นายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก (ลุงแชมป์) ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านจากไปด้วยอาการสงบด้วยโรคประจำตัวณ ร.พ.ยะลาเมื่อประมาณบ่าย2โมงของวันที่2 ม.ค.64 สิริอายุ77ปี4เดือน  ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา)จะกระทำฌาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่7 ม.ค.64นี้ ณ เมรุวัดลำพะยา

     เพื่อร่วมกันแสดงความไว้อาลัยและร่วมกันทำบุญอุทิศให้ท่านจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญ

      โดยบริจาคมาได้ที่นางจิตรา จันทร์เล็กหมายเลขบัญชี 672 5 13895 0 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง 

    เป็นบัญชีของภรรยาลุง ขออนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านนะ

สาธุ สาธุ สาธุ         ความดีที่คุณพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก  วีรบุรุษคนไทยพุทธชายแดนใต้  ทำไว้มีคุณค่ามากๆ  ในประเทศไทยนี้จะมี  คนไทยพุทธในพื้นที่เสี่ยงภัย  ซักกี่คนที่กล้าเสี่ยงชีวิต  ออกมาปกป้องคุ้มครอง  แผ่นดินชายแดนใต้  จากโจรกบฏมุสลิม  ที่โหดร้ายโหดเหี้ยม ฆ่าคนไทยไปแล้ว เกือบหมื่นศพ และคิดยึดบ้านยึดเมืองไทย         คุณพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก ยังกล้านำความจริง มาเปิดเผยให้คนไทยพุทธ จังหวัดอื่นๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน รู้ความจริงถึง ความโหดร้ายของโจรกบฏ มุสลิมก่อการร้าย ที่กำลังจะมารุกรานในจังหวัดอื่นๆ

ทางภาคเหนือ และภาคอีสาน เพื่อให้คนไทยพุทธตื่นรู้ความจริง จะได้ป้องกันได้ทัน ซึ่งเป็นพระคุณมากมาย ต่อภาคเหนือ ภาคอีสาน และฯลฯ ของประเทศไทย ความดีมากมายนี้ จึงควร โปรดช่วยรักษาคนดี เพราะกว่าจะมีคนดีๆ ซักคน ย่อมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่ กว่าจะเจอคนที่เราเห็น ว่าเป็น คนที่ใช่
ต้องรอนานเท่าใดจึงได้มา " โปรดช่วยรักษาคนดี เชิดชูคนที่ เสียสละ ไม่ถูกใจบ้าง บางเวลา อย่าด่วนล่าวหาจนถอดใจ โปรดช่วยดูแลคนดี ให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่ ปกป้องคนดีให้มีชัย เพื่อให้ใครๆ อยากทำดี"

สำหรับประวัติ

          นายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก   ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดวันที 30 กรกฏาคม  2488 อายุ  77 ปีจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 กศน.จังหวัดยะลา เป็นบุตร  นายวัน จันทร์เล็ก และ นางเลี่ยน  แก้วแดง  มีพี่น้อง 1คน  สมรสแล้วกับนางจิตรา  จันทร์เล็ก มีบุตรหญิง3 คน

        1.นางกนกวรรณ  ไชยรัตน์ 2.นางสรัญญา  สาครเจริญ  3.นางสุภาวดี  พัฒนกรด

เกียรติประวัติ 

          ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

 คณะกรรมการประสานงานระดับพื้นที  กองทัพภาคที่ 4

  สมาชิกสภาจังหวัดยะลา เมื่อ  ปี2521-2525 และอาสาสมัครรักษาดินแดน  เมื่อปี 2516

 
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น