โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด - 19 " อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา , จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส " ' สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด - 19  "  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา , จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส " 


" รา


ยการคืนคุณให้แผ่นดิน.... 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา , จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส " 


   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมมนตรี คำแหง หัวหน้าช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ...ปฎิบัติหน้าที่ทุกวันไม่มีวันหยุด... เดินทางล่องใต้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี , จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส 

 เพื่อสวัสดีวันปีใหม่ 2564 กองทัพภาคที่ 4 และผู้ใหญ่ใจดีที่ปิดทองหลังองค์พระปฎิมาคอยช่วยเหลือรายการคืนคุณให้แผ่นดินที่ผ่านมา และผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินเรื่องราว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรงและแม่นยำ เข้มข้นกว่าเดิม   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็นทุกวันเสาร์ เวลา 00.30 - 01.00 น.

 ( วันศุกร์เที่ยงคืนครึ่ง )

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


  


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น