โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อุเทน อินอ้าย ที่ปรึกษาสภานักวิชาการสมัชชามวลชนร่วมความมั่นคงและประธานชมรมอาสาประชาร่วมใจภักดิ์รักแผ่นดินเทิดไท้องค์ราชัน 60 ร่วมงาน รวมพลังมุสลิม ปกป้องสถาบัน ขอพร “ดุอา” ให้ประเทศชาติร่มเย็น

 อุเทน อินอ้าย ที่ปรึกษาสภานักวิชาการสมัชชามวลชนร่วมความมั่นคงและประธานชมรมอาสาประชาร่วมใจภักดิ์รักแผ่นดินเทิดไท้องค์ราชัน 60 ร่วมงาน  รวมพลังมุสลิม ปกป้องสถาบัน ขอพร “ดุอา” ให้ประเทศชาติร่มเย็น

  @@@ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมพลังมุสลิม ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีชาวไทยมุสลิมจำนวนมาก กับ นายอุเทน อินอ้าย ที่ปรึกษาสภานักวิชาการสมัชชามวลชนร่วมความมั่นคงและประธานชมรมอาสาประชาร่วมใจภักดิ์รักแผ่นดินเทิดไท้องค์ราชัน 60 ร่วมงาน รวมพลังมุสลิม ปกป้องสถาบันขอพร “ดุอา”ให้ประเทศชาติร่มเย็น เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กทม. สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ได้กำหนดจัดงาน “รวมพลังมุสลิม ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ที่หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้             ๑. วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยที่สำคัญยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ศาสนาอิสลามจึงส่งเสริมให้แสดงความกตัญญูและสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะผู้ที่ช่วยทำนุบำรุงความเจริญของศาสนา และเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ร่วมกันขอพร (ดุอา) ให้สังคมและประเทศชาติมีความร่มเย็นเป็นสุข

            ๒. สำนักจุฬาราชมนตรีตระหนักดีว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีความขัดแย้งและความเห็นต่างทางการเมืองสูง สำนักจุฬาราชมนตรีและองค์กรศาสนาอิสลามทุกระดับเป็นองค์กรศาสนาที่ต้องดำรงความเป็นกลางทางการเมือง อย่างไรก็ตาม เราตระหนักว่าคู่ขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่ายขณะนี้นั้น ต่างมีจุดยืนที่เห็นตรงกันในการปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสถาบันหลักในสังคมไทยสืบไป

             ดังนั้น เพื่อเป็นการหาทางออกให้สังคมไทย จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเปิดพื้นที่เพื่อการพูดคุยหาทางออกให้สังคมอย่างมีไมตรีจิตและเคารพการแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และประการสำคัญ พึงระลึกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน ให้มีการอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความสงบสันติให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ภาพ-ข่าว พ.เมืองเพชร รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น