โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

“สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.45”เยี่ยมให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล มทบ.45

 

สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.45เยี่ยมให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ  ของกำลังพล มทบ.45📣📣ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.45 เยี่ยมให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ  ของกำลังพล มทบ.45📣📣เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 คุณขนิษฐา อนันตนานนท์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.45 พร้อมทีม 3 ประสานของหน่วย และ นฝ.นศท.มทบ.45 เยี่ยมให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล มทบ.45
      เวลา 10.00 น. เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินทุนยังชีพ และกระเช้าบำรุงขวัญ คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ราย นางสุขจิตรัตดา อินเมือง ภรรยา  ส.อ.พรประเสริฐ หิรัญพันธ์ สังกัด นฝ.นศท.มทบ.45 ณ บ้านพักข้าราชการ มทบ.45 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น