โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อำเภอรือเสาะ ชาวตำบลโคกสะตอ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน จัดงาน เมาลิดสัมพันธ์ 2563

 อำเภอรือเสาะ  ชาวตำบลโคกสะตอ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน  จัดงาน เมาลิดสัมพันธ์ 2563
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ 2563 ของตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน ทำให้เกิดความรักความสามัคคี อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความสันติสุขกลับมาโดยเร็ววันและเป็นการรำลึกถึงศาสดามูฮำหมัด(ซ.ล.)"คำว่าเมาลิดเป็นภาษาอาหรับ แปลว่าวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ตรงกับจันทร์ที่ 12 เดือนรอบิอูลอาวัล (ประมาณวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 1113) ณ นครเมกกะฮ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองคล้ายวันเกิดของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.)
 ในวันดังกล่าว ชาวมุสลิมจะได้จัดงานถวายความรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ในพิธีจะมีการนำประวัติของท่านศาสดามากล่าวถึงเป็นโวหารสดุดี มีทั้งการกล่าวด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งจะใช้หนังสือ อัล-บัร-ซันญี ในการอ่าน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณท่านศาสดาผู้มีพระคุณและแสดงความกตเวทิตาคุณ และเป็นประหนึ่ง เพื่อสอนให้เยาวชนได้รู้จักบุคคลสำคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการอ่านคัมภีร์อัล-กุลอ่าน การอ่านดูอาขอพรจากองค์อัลเลาะฮ เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วก็จะมีการทำบุญเลี้ยงกันที่มัสยิดหรือที่บ้าน ปัจจุบันมีการจัดวันเมาลิดรวมกันเป็นระดับตำบล อำเภอ หรือจังหวัด เรียกว่างานเมาลิดกลาง มีการประกวดการอ่านพระคัมภีร์อัลกุลอาน และแสดงปาฐกถาธรรม กล่าวถึงผลงานและคุณธรรมของท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.)"สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีการแสดงนิทรรศการชีวประวัติของท่านศาสดา ร้องเพลงอานาซิด และบรรยายธรรมโดยบาบอรุสลัน เปาะลี ซึ่งเป็นคอเต็บมัสยิดตะบิงรูโต๊ะ ที่กล่าวถึงจริยวัตรที่ดีงามของท่านศาสดามูฮำหมัด(ซ.ล.) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ร่วมกับชมรมอิหม่านตำบลโคกสะตอ สนับสนุนงบประมาณ จัดบริเวณหน้าสนามโรงเรียนตาดีกา ตะบิงรูโต๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น