จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

" เข็มนาฬิกา..หมุนไปเรื่อย..วันต่อวัน... เอาจริงๆชีวิตเราวนเวียนอยู่กับเวลาตลอด... " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

 

" เข็มนาฬิกา..หมุนไปเรื่อย..วันต่อวัน... เอาจริงๆชีวิตเราวนเวียนอยู่กับเวลาตลอด...  " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

 


" ปลูกป่าได้อะไร...ที่นี่มีคำตอบ "

 

   " เบื้องหลังการบันทึกเทปโทรทัศน์...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก "

 


     ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ สุรีย์พร ดวงทอง , ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อมทีมงาน มนตรี คำแหง , นฤมล ยิ้มสง่า ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน...เดินทางเพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อนำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้รับทราบ..พระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทย

 

" เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการอนุรักษ์ ดิน  น้ำ และป่าไม้   ซึ่งมีพระราชดำรัสบางตอน

 การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ ๓ อย่าง แต่มีประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ,ไม้กินได้ ,ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับกับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอัดช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับน้ำฝนอย่างเดียวประโยชน์อย่างที่ ๔ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙

ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

  " ปลูกป่าได้อะไร ..ที่นี่มีคำตอบ "

 


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 


 CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น