จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิด 50 ปี พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เผย “วันหนึ่งสันติสุขจะกลับคืนมาสู่พื้นที่ ด้วยพระบารมีของพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พระพุทธรูปของชาวนราธิวาส (ชมคลิป)

 

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิด 50 ปี พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เผย “วันหนึ่งสันติสุขจะกลับคืนมาสู่พื้นที่ ด้วยพระบารมีของพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พระพุทธรูปของชาวนราธิวาส (ชมคลิป)

     ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน @ชายแดนใต้/ ภาพข่าว/รายงาน
          เมื่อวันที 3 ตุลาคม 2563 ที่วัดเขากง มงคลมิ่งมิตรประดิษฐาราม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส  ประชาชน จ.นราธิวาส ร่วมงาน 50 ปี พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563  สืบสานดำรงไว้ซึ่งประเพณีออกพรรษา และสร้างความตระหนักความสำคัญของพุทธมณฑล จ.นราธิวาส 

           โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประกอบพิธีห่มผ้าแพรฐานองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พร้อมตักบาตรในช่วงเช้า และมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดงานและสมโภชเรือพระ โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล   พลโท ธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษา พลเอกวิวรรธน์  ปฐมภาคย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  ให้เกียรติมาร่วมงานดังกล่าว


         โดยมี นายวิจิตร  สกุลแก้ว   ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ ซึ่งจัดโดย  สมาพันธ์ไทยจังหวัดนราธิวาส  ยิ่งใหญ่ อลังการพร้อมสืบสานประเพณี ออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ และร่วมงานสมโภชเรือพระ 2563


         พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร    เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า วันนี้เป็นวันที่สำคัญเข้าสู่ปีที่ 50 ในการจัดสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พระพุทธรูปที่เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวนราธิวาส และชาวใต้มาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามขอให้ชาวพุทธทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการประคับประคองให้อยู่ในพื้นที่ได้ตลอดไป แม้ความสุขจะหายไปบ้างตลอดระยะเวลา 17 ปีของเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่ก็เชื่อว่า วันหนึ่งสันติสุขจะกลับคืนมาสู่พื้นที่เฉกเช่นอดีต ด้วยพระบารมีของพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พระพุทธรูปของชาวนราธิวาส        ด้านนายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  กล่าวถึงวัตถุประสงค์  ว่า การจัดงาน 50 ปี พุทธทักษิณ  มิ่งมงคล  เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี เสริมสร้างความรัก  ความสามัคคี  ในหมู่พุทธบริษัท  สร้างความตระหนักในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กลุ่มพลังองอค์กร อาทิ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส  สำนักงานวัฒนธรรมจังหัดนราธิวาส สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และพุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส           สำหรับกิจกรรมในจัดงานในครั้งนี้  ประกอบด้วย  พิธีตักบาตรเทโวโรหณะด้านหน้าองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล  พิธีสมโภชเรือพระเทศการออกพรรษา  การถวายผ้าห่มรอบฐานพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล (วัดเขากอง) และการแสดงคณะมโนราห์ เดชาพันธ์ ศ.ธรรมนิตย์  ลำภู           โดยมีเรือพระในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่เข้าร่วม อาทิเช่น  วัดชนาราม  ต.ลาโละ   วัดไพโรจน์ประชาราม อ.รือเสาะ   วัดสังฆสิทธ์ธาราม  อ.ตันหยังมัส  วัดป่าหวาย  อ.สุไหงปาดี  วัดลำภู   ต. ลำภู  วัดเวฬวัน  ต.กาหลง  และสำนักสงฆ์บ้านสายบน  ต.กาหลง  อ.ศรีสาคร          สำหรับพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ที่ถือว่า เป็นพระพุทธรูปประทับขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ขวายกจีบเสมอพระอุระ พระหัตถ์ซ้ายวางหงาย ประดิษฐานกลางแจ้ง          เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 17 เมตร สูงจากฐานถึงยอดพระเกศบัวตูม 9 เมตร สูงจากระดับดินรอบเนินเขาจดพระเกศบัวตูม 28.30 เมตร สร้างระหว่าง พ.ศ.2509-2512 ประดิษฐานที่ตั้ง ณ วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรประดิษฐาราม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น