จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

 

" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

 "การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้น้ำค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย"

   พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


    การสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก  กองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลทหารราบที่ ๙ ,กองกำลังสุรสีห์ ในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ณบ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "   กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวรตามแนวชายแดนภาคตะวันตกเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 28 กรกฎาคม 2563

 


การสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก โดยได้รับเกียรติ

วิทยากรกิตติมศักดิ์  พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์ มาถ่ายทอดให้ความรู้แก่พี่ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกในการสร้างฝายชะลอน้ำและมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมการเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ

 ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำฝายกึ่งถาวร

ได้รับเกียรติจากท่านชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์

 

พันเอก ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9   รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก

 

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร

 จิตอาสาพระราชทาน

 


ส่วนราชการในท้องถิ่น  กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,และพี่น้องประชาชนบ้านป่าละอู , พร้อมน้องๆ ชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเนศวรป่าละอู

ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มาร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำฝายแบบกึ่งถาวร

 


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศวันศุกร์ที่  2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

 

  

 

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น