จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส นำโดย นายวิจิตร สกุลแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ไปเยี่ยม พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ปรึกษา หารือ เพื่อหาข้อสรุปในการสร้างความเข้มแข็งจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมคลิป)

 

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส นำโดย นายวิจิตร  สกุลแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ไปเยี่ยม พลเอกมณี  จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ปรึกษา หารือ เพื่อหาข้อสรุปในการสร้างความเข้มแข็งจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมคลิป)

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้
   เมื่อวันที  8 ก.ย.2563 เวลา 10.00 น. ที่บ้านพัก ค่ายสิรินธร  ยะลา   สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส นำโดย นายวิจิตร  สกุลแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ไปเยี่ยม พลเอกมณี  จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อเสนอ แนะ เพื่อหาข้อสรุปในการสร้างความเข้มแข็งจังหวัดชายแดนภาคใต้

    ในการนี้  ก็ต้องขอขอบพระคุณ  พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้การต้อนรับและจัดเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง ด้วยความเป็นกันเอง  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น