จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปรามประมงน้ำจืดพัทลุงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ คลองรีโมเดล

 นายจิรวิช  จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปรามประมงน้ำจืดพัทลุงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ คลองรีโมเดล 


นายจิรวิช  จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปรามประมงน้ำจืดพัทลุงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ คลองรีโมเดล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


           นายจิรวิช  จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปรามประมงน้ำจืดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับประมงอำเภอสทิงพระ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอสทิงพระ สารวัตรงานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี กำนัน ตำบลคลองรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และตัวแทนชาวประมงในพื้นที่ตำบลคลองรี 


ได้เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ คลองรีโมเดล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาซึ่งในที่ประชุมได้มีมติสาระสำคัญคือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ชาวประมงไม่ให้ใช้เครื่องมือประมงลอบพับได้หรือไอ้โง่(ไซหนอน) ในทะเลสาบสงขลา 


เขตพื้นที่ปราบปรามอย่างจริงจังภายใต้ความร่วมมือแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในที่ประชุม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการนำไปใช้อย่างยั่งยืนและคุ้มค่า นำมาซึ่งรายได้และความมั่นคงด้านอาชีพของชาวประมงสืบไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น