จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

"นายอำเภอรือเสาะ นำส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโน 2019 (โควิด - 19)"

"นายอำเภอรือเสาะ นำส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโน 2019 (โควิด - 19)"

วันที่ 1 กรกฏาคม  2563  นาย​วิ​ชาญ​ ชัย​เ​ศร​ษ​ฐ​สัมพันธ์​ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย​พ.ต.อ.ชาตรี  รัตนคช ผกก.สภ.รือเสาะ​,นพ.มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ,นายนิวัน นิโซะ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ,นางวรรรัติญา บินมะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ,นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะและพ.อ.หญิง วันทนา ท้าวลา ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในวันเปิดภาคเรียน​ของปีการศึกษา 2563 ในช่วง​สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามมาตร​าฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขใน 6 มิติ จำนวน 44 ข้อ 20 ข้อภาคบังคับ 24 ข้อเติมเสริม

 คือ มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค จำนวน 20 ข้อ มิติที่ 2 การเรียนรู้ จำนวน 4 ข้อ มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส จำนวน 6 ข้อ มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง จำนวน 5 ข้อ มิติที่ 5 นโยบาย จำนวน 5 ข้อ มิติที่ 6 การบริหารการเงิน จำนวน 4 ข้อ

 ซึ่งสถานศึกษาในเขตอำเภอรือเสาะ มีจำนวน 173 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 40 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา  2 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 9 แห่ง โรงเรียนเอกชน 12 แห่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในมัสยิด(ศดม.) 16 แห่ง โรงเรียนตาดีกา 93 แห่ง ลงพื้นที่ ดังนี้

1. โรงเรียน​รือเสาะ​ช​นูปถัมภ์​ ต.รือเสาะ​ออก อ.รือเสาะ​ จ.นราธิวาส
2. โรงเรียน​บ้านยะบะอุปการวิทยา ต.รือเสาะ​ออก อ.รือเสาะ​ จ.นราธิวาส
3.โรงเรียน​อนุบาลรือเสาะ​ ต.รือเสาะ​ อ.รือเสาะ​ จ.นราธิวาส​ ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ,ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจเยี่ยมครบทุกแห่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข

 ซึ่งทุกโรงเรียนดำเนินการด้วยดี มีการสลับการเรียน สวมหน้ากากอนามัย มีการวัดไข้ มีเจลแอลกอฮอลล้างมือ การเว้นระยะห่างของเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมตัวด้วยความระมัดระวัง เน้นความปลอดภัยให้ดีที่สุด จากสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดนราธิวาสที่ผ่านมา

 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบโล่รางวัลศูนย์กักกันดีเด่นของจังหวัดนราธิวาส ให้กับนายอำเภอรือเสาะ ซึ่งเป็นอำเภอเดียวที่ได้รับโล่รางวัลดีเด่นของจังหวัดนราธิวาส

ถือเป็นขวัญ กำลังใจ และความภาคภูมิใจสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ตั้งใจทำงาน ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ด้วยความเหน็ดเหนื่อยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ กล่าวในที่สุด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น