โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นำเสนอเกี่ยวกับ โครงการ “ หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ “รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นำเสนอเกี่ยวกับ  โครงการ “ หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นำเสนอเกี่ยวกับ
 โครงการ หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

   ตามนโยบายของกองทัพบก กองทัพภาคที่๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


 ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่สูทกรรมพร้อมยานพาหนะของหน่วย
ไปรับซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าและเกษตรกรในพื้นที่โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ได้ดำเนินการจัดซื้อปลาทับทิมจากกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง จัดซื้อพืชผักสวนครัว และผลไม้ตามฤดูกาล จากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วย


จากการดำเนินตามโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี


  พร้อม รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่าน พันโท วรพันธ์ ทรัพย์ยั่งยืนกุล
     ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พูดคุยเกี่ยวกับโครงการ หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

 ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่  5 มิถุนายน พุทธศักราช  2563
เวลา 13.40- 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น