โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต. ร่วมกับ สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา จชต. ปล่อยขบวนรถนำถุงยังชีพ ช่วยเหลือพระสงฆ์ วัดแ ละราษฏร์ ในพื้นที 3 จชต. และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด- 19 (มีคลิป)


ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต. ร่วมกับ สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา จชต. ปล่อยขบวนรถนำถุงยังชีพ ช่วยเหลือพระสงฆ์ วัดและราษฏร์   ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด- 19 (มีคลิป)


  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้/ รายงาน

         เมื่อวันที่  15 พ.ค. 63 เวลา 10.30 น.. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน./ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับ พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมพุทธศาสนา ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา   ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต., สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา จชต.,วัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี


        เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาฯ และสมาคมเพื่อความมั่นคงฯ ในห้วงไตรมาส 3 รวมทั้งชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และ 4 อำเภอของ จังหวัดสงขลา ในการแจกจ่ายข้าวสารและถุงยังชีพแก่วัดและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา

      
 จากนั้น เวลา 13.00  น. กระทำพิธีส่งมอบข้าวสาร จำนวน 4,800 กก. และถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์และราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยมอบผ่านสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และ   4 อำเภอของ จ.สงขลา เป็นผู้รับผิดชอบ


        โดยมี พ.อ.สมคิด คงแข็ง ผบ.ฉก.ทพ.42 ให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย คณะสงฆ์ จำนวน 12 รูป, คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา, ชมรมเนื้อนาบุญ, คุณบงกช การจนแก้ว ประธาน พสบ.รุ่น 6, กพ.ฉก.ทพ.42 และราษฎรชุมชนรอบวัดบูรพารามฯ


              ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จซต. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนชุมชนไทยพุทธ  เพื่อรับทราบปัญหาให้ขวัญกำลังใจ ให้การช่วยเหลือ/ มอบสิ่งของ ข้าวสาร  และอาหารแห้ง รวมทั้งปัจจัยสำคัญอื่นๆ จำนวน 10 ตัน จากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และสายธารบุญ  ซึ่งได้เมตตาอนุเคราะห์             ขณะนี้ทางศูนย์ฯได้จัดทำถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง และข้าวสารอีกจำนวน 4,800 กก  ในขั้นต้น ได้มอบให้โรงทานวัดตานีนรสโมสร จำนวน 1 ตัน วัดนาทวี จำนวน 1 ตัน ศูนย์คนชราจังหวัดยะลา สถานสงเคราะห์ เด็กชชายยะลา ร่วมทั้งมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 1,000 อัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อใช้ประโยชน์
            สำหรับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้เริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563   ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 จากผลการปฏิบัติงานสำคัญ  การฟื้นฟูวัดร้าง ในพื้นที่ 3 จงหวัดจังชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

       ขั้นต้น มีจำนวน 4 แห่ง ซึ่งได้ฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว 4 แห่ง  อยู่ระหวางการฟื้นฟู 3 แห่ง (วัดกุหร่า วัดปูแหล และวัดเขาฤาษี ) และกำลังวางแผนอีก 2 แห่ง  พร้อมสนับสนุนให้ชุมชน่จัดตั้งสำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง  ได้แก่ง สำนักสงฆ์บ้านภักดี  สำนักสงฆ์บ้านเหมืองลาบู สำนักสงฆ์บ้านศรีภิโภญโญ  และสำนักสงฆ์บ้านคลองต่ำ
       จัดซื้อที่ดินถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์ ตลอดถึงส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรผสมผสานตามแนวคิดศาสตร์พระราช  รูปแบบ  “สถานบันวิถีพุทธ  สาขาเกษตรอินทรีย์” และทางสมาพันธ์ไทยพุทธได้ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและชันโรง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2562 ถึงปัจจุบัน  และมีการดำเนินการขอ อย.แล้ว ราคาชายถูกกว่าตามราคาท้องตลอดทั่วไป


            

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น