โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ได้ปรึกษากับประธานสภาวุฒิ เสนอให้ "นำรูปแบบอาสาสมัครเตรียมความพร้อมด้านขาดแคลนอาหารและการว่างงาน ผลกระทบระบาดโควิด-19 ให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช


 สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ได้ปรึกษากับประธานสภาวุฒิ เสนอให้ "นำรูปแบบอาสาสมัครเตรียมความพร้อมด้านขาดแคลนอาหารและการว่างงาน ผลกระทบระบาดโควิด-19 ให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 เมื่อวันอังคารที่ 26 พ.ค.63  ประชุมสภาวุฒิ   สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ได้ปรึกษากับประธานสภาวุฒิ เสนอให้ "นำรูปแบบอาสาสมัครเตรียมความพร้อมด้านขาดแคลนอาหารและการว่างงาน ผลกระทบระบาดโควิด-19 ให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  โดยนำเสนอสร้างหลักสูตรอบรมระสั้นและระยะยาว นำเสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำไปใช้ทุกจังหวัดของประเทศไทย

   โดย หลักสูตรแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เป็นหลักสูตรภาคบังคับกับการอบรมทุกกลุ่ม) พออยู่ พอกิน ชีวิตรอด ครอบครัวรอด สังคมแบ่งปัน"

     ท่านนิพนธ์ สุข เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   "เตรียมความพร้อม โดยขับเคลื่อนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสร้างความมั่งคงด้านอาหารและการว่างงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ชูธงชีวิตรอดก่อน ครอบครัวรอด สังคมอยู่ได้"

นายขุน  เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
ประเทศไทย
26/05/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น