โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 พัน.112 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 พัน.112 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 


      เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 0830 พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 พัน.112 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ

  ในการพัฒนาคลองสามเสน โดยการจัดเก็บขยะในลำคลอง กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณ 2 ฝั่งคลองโดยมี พล.ท.ธรรมนูญ วิถี มทภ.1 เป็นประธานฯ

   สามารถลดปัญหาขยะ และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ทัศนียภาพบริเวณริมคลองมีความสวยงาม

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น