จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ร.อ.วัชระ ปราบกรี ผบ.ร้อย.ทพ.๔๖๐๗ ให้การต้อนรับ พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ เข้าตรวจเยี่ยม ชป.จรยุทธ์ควบคุมพื้นที่ พร้อมแนะนำวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่ และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – ๑๙


ร.อ.วัชระ ปราบกรี ผบ.ร้อย.ทพ.๔๖๐๗ ให้การต้อนรับ พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ เข้าตรวจเยี่ยม ชป.จรยุทธ์ควบคุมพื้นที่ พร้อมแนะนำวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่ และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – ๑๙ เมื่อ ๑ เม.ย.๖๓ที่ผ่านมา  ร้อย.ทพ.๔๖๐๗ โดย ร.อ.วัชระ ปราบกรี ผบ.ร้อย.ทพ.๔๖๐๗ ให้การต้อนรับ พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ เข้าตรวจเยี่ยม ชป.จรยุทธ์ควบคุมพื้นที่ พร้อมแนะนำวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่ และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – ๑๙


 และประชาสัมพันธ์เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – ๑๙ และแนะนำการป้องกันเชื้อไวรัส COVID – ๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบอาหารแห้งและเงินให้กับ ชป.จรยุทธ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น