จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ร.อ.ศิริพล จังพานิช ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖ และ ชป.กร.หญิง.ฉก.ทพ.๔๖ แจกหน้ากากอนามัย และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเรื่องโรคไวรัสโคโรน่า ( COVID - 19 )กับประชาชนชาวรือเสาะ

   ร.อ.ศิริพล จังพานิช ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖ และ ชป.กร.หญิง.ฉก.ทพ.๔๖ แจกหน้ากากอนามัย และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเรื่องโรคไวรัสโคโรน่า ( COVID - 19 )กับประชาชนชาวรือเสาะเมื่อวันที่  ๑๐ เม.ย.๖๓เวลา  ๑๗.๓๐น. ร.อ.ศิริพล จังพานิช ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖ และ ชป.กร.หญิง.ฉก.ทพ.๔๖ แจกหน้ากากอนามัย และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเรื่องโรคไวรัสโคโรน่า ( COVID - 19 )


 แนะนำวิธีป้องกันเชื้อไวรัสฯ กินร้อนช้อนส่วนตัว  ล้างมือบ่อยๆ ใช้หน้ากากอนามัยในที่ชุมชน, งดการละหมาดใหญ่ในวันศุกร์, ข้อห้ามข้อปฎิบัติออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืน ตาม พรก.ที่กำหนด

 และประกาศของจังหวัดนราธิวาสเรื่องการปิดและเปิดด่านตรวจ/จุดตรวจเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึง ณ บริเวณเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น