จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

“ กองทัพบกสนับสนุนรัฐบาล ร่วมใจ ต่อสู้ ฝ่าวิกฤติ COVID - 19 “


กองทัพบกสนับสนุนรัฐบาล ร่วมใจ ต่อสู้ ฝ่าวิกฤติ COVID - 19


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์นี้.. เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

      การระบาดของเชื้อโรคโควิท-19 ซึ่งเป็นโรคไวรัสที่เกิดขึ้นมาใหม่
ที่เกิดการระบาดไปทั่วโลก ในปัจจุบันนั้น เริ่มต้นการระบาดครั้งแรกในประเทศไทย มาตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2563      ในปัจจุบัน จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขก็พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชม
ที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 มาอย่างใกล้ชิด คงมีความรู้สึกกังวลเป็นอย่างมาก ว่าตัวเราหรือลูกหลานคนใกล้ชิดจะติดเชื้อ และอยากจะทราบว่าแล้วสถานการณ์ของประเทศไทยจะดำเนินต่อไปอย่างไร จะรุนแรงเหมือนข่าวที่เกิดขึ้นกับบางประเทศไหม
แล้วเราจะต้องทำตัวกันอย่างไรดี ถึงจะป้องกันไม่ให้ติดโรคมาสู่ตัวเรา และคนที่เรารัก คนที่เราเป็นห่วงได้


    รายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ได้รับเกียรติคุณหมอ หมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบาดวิทยา 
พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ราม  รังสินธุ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ทหาร และชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา
มาพูดคุยในรายการ เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดในประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้น


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น