จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

( ชมคลิป) “ กองทัพบกสนับสนุนรัฐบาล ร่วมใจ ต่อสู้ ฝ่าวิกฤติ COVID - 19 “ อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น.


 ( ชมคลิป) “ กองทัพบกสนับสนุนรัฐบาล ร่วมใจ ต่อสู้ ฝ่าวิกฤติ COVID - 19 “   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น.


เนื่องจากเสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 ที่สามารถติดต่อได้จากคนสู่คน ตามแผนของประเทศไทยและในอีกหลายประเทศ ที่ได้มีการวางแผนกันไว้อย่างเป็นระบบ จะต้องมีการเตรียมการขั้นสูงสุดเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นจำนวนมาก
ทางรัฐบาล  กระทรวงสาธารณสุขและกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๑ จึงได้ดำเนินการการ
เตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยจำนวนมากตามแผนดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

กองงทัพบกโดยกองทัพภาคที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนแผนการเตรียมพร้อมดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุอย่างเต็มกำลังความสามารถ


โดยได้จัดเตรียม
หอผู้ป่วยที่จะรองรับผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรคทั้งสามระดับจากน้อยแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก ไปจนถึงการรองรับผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องการการดูแลแบบเต็มที่สูงสุด


เพื่อการดูแลรักษาพี่น้องประชาชน รวมไปถึงกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังความสามารถที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้

ในสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนต้องระดมทรัพยากรอย่างเร่งด่วนออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
มาชมภาพและสถานที่ที่กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1 ได้จัดเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด
กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ ๑
รับผิดชอบสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19
มี ๓ ระดับ แบ่งตามอาการดังนี้


      ระดับที่ ๑
ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อหรือผลเลือดเป็นบวก แต่ยังไม่มีอาการปอดติดเชื้อ และไม่มีความเสี่ยงจากโรคประจำตัว (Mid Case)

สถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19

กองพันเสนารักษ์ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี  จำนวน 150 เตียงกองพันเสนารักษ์ที่ ๒
จังหวัดปราจีนบุรี
จำนวน 150 เตียง

กองพันเสนารักษ์
กรมสนับสนุน
กองพลทหารราบที่ ๙
จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน 50 เตียง


หน่วยบัญชาการรักษาดินแดง ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน 300 เตียง       ระดับที่ ๒
  ผู้ปวยที่ตวจพบเชื้อหรือผลเลือดเป็นบวก มีอาการปอดติดเชื้อ และมีความเสี่ยงจากโรคประจำตัว (Mid Case
in High Risk Grou)

สถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

โรงพยาบาลค่ายอดิศร  จังหวัดสระบุรี จำนวน 10 เตียง

โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาถ  จังหวัดสระแก้ว  จำนวน 10 เตียง

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี  จำนวน 10 เตียง

      ระดับที่ ๓
ผู้ป่วยมีอาการทางปอด(Pneumonia Case)

สถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19

โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี จำนวน 30 เตียง

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 เตียง


อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง อพิธีกรดำเนินรายการ


CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น