จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ผบ.ฉก.ทพ.48 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพล ดูแลพื้นที่ ดูแลประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19

ผบ.ฉก.ทพ.48 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพล ดูแลพื้นที่ ดูแลประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19

ณ ชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านบือแร็ง หมู่ที่ 3  ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล กองร้อยทหารพรานเชิงรุก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 สนับสนุนภารกิจ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ปฏิบัติหน้าที่สกัดกั้นช่องทางข้ามตามธรรมชาติ


 และลำน้ำธรรมชาติชายแดนไทย-มาเลยเซีย สอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( COVID 19) เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจดูแลพื้นที่ ดูแลประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน

 นอกจากนี้ยังได้มอบของ อุปโภค บริโภค และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลในการปฏิบัติงาน

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ้านสือแด หมู่ที่ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ,บ้านดอแฮะ หมู่ที่ 3,  บ้านตะโละบุเกะ หมู่ที่ 2  ตำบลริโก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และ บ้านโผลง หมู่ที่ 5 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยม ติดตามการภารกิจ

 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารพราน 4809 ,4811 , 4814 ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยได้เน้นย้ำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( COVID 19)

 เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจดูแลพื้นที่ ดูแลประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน อันเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป...

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น