จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลการกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ( COVID - 19 )


พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลการกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ( COVID - 19 )

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63 เวลา 1030 - 1130 พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลการกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ( COVID - 19 )


 โดย ผบ.พล.พัฒนา 1 สั่งการให้ กรม พัฒนา 1 ( พัน.พัฒนา 1 ) จัดรถครัวสนามออกให้บริการ ประกอบอาหารโดยร่วมกับ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ แจกจ่ายอาหารกล่อง จำนวน 400 กล่อง และน้ำดื่ม ให้กับประชาชน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.

 ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ประมาณ 300 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองหลวง ม.5 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ. ในการนี้ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ

ได้เดินทางไปแจกจ่ายอาหารกล่อง และน้ำดื่ม ให้กับประชาชน ในพื้นที่ ม.4 ต.ห้วยไผ่ และบริเวณใกล้เคียง ที่ไม่สามารถเดินทางรับ ณ จุดบริการได้ อีกจำนวน 70 กล่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น