โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

คุณสิริพร สุขโข ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ และคณะ ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ทางสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ผลิตขึ้น ในระยะที่ ๒ จำนวน ๒,๑๐๐ ชิ้น รวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ ชิ้น ซึ่งเป็นโครงการระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีร่วมกับกองทัพบก เพื่อป้องกันโรคไวรัส COVID-19คุณสิริพร สุขโข ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ และคณะ ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ทางสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ผลิตขึ้น ในระยะที่ ๒ จำนวน ๒,๑๐๐ ชิ้น รวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ ชิ้น ซึ่งเป็นโครงการระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีร่วมกับกองทัพบก เพื่อป้องกันโรคไวรัส COVID-19 

เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๓ คุณสิริพร สุขโข ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ และคณะ ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ทางสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ผลิตขึ้น ในระยะที่ ๒ จำนวน ๒,๑๐๐ ชิ้น รวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ ชิ้น


 ซึ่งเป็นโครงการระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีร่วมกับกองทัพบก เพื่อป้องกันโรคไวรัส COVID-19 ที่ขาดตลาดในขณะนี้ และยังช่วยป้องกันฝุ่น PM.2.5เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนต่อไปพร้อม ค่ะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น