โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด สงขลา.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.เลิศเดช วิเศษศรี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด สงขลา สน. ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองหาดใหญ่


พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว  รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด สงขลา.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.เลิศเดช วิเศษศรี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด สงขลา สน. ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองหาดใหญ่

   เมื่อ 26 ก.พ.63, เวลา15.00 น พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว  รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.เลิศเดช วิเศษศรี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน. ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน มี.ค.63 ตามสถานการณ์สมมติ

 โดยบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกันเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติทั้ง พลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน  ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมี นายเอกชัย แก้วรัตนะ  ปลัดอำเภอหาดใหญ่  เป็นประธานพิธีปิด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น