โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด สงขลา (ท.) นำชุดรวบรวบและ ตรวจสอบข้อมูล กอ.รมน.จังหวัด ส.งขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร้านอาหาร โรงแรม และสถานบริการต่างๆ ตาม คำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวพ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด สงขลา (ท.)  นำชุดรวบรวบและ ตรวจสอบข้อมูล กอ.รมน.จังหวัด ส.งขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร้านอาหาร โรงแรม และสถานบริการต่างๆ ตาม คำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว

เมื่อ 24 มี.ค.63, เวลา 10.00น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด สงขลา (ท.)  นำชุดรวบรวบและ ตรวจสอบข้อมูล กอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร้านอาหาร โรงแรม และสถานบริการต่างๆ ตาม คำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ของคณะกรรมการ ควบคุมโรคระบาดไวรัส โควิด-19

 ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดไม่ให้เข้าสู่ระยะที่ 3 ตามคำสั่งของ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา โดยให้คำแนะนำการจัดสถานที่ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งฯ มาตรการเร่งด่วน ในการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดที่กำหนด


 โดยเฉพาะร้านอาหาร จะต้องนั่งรับประทานอาหาร ระยะแต่ละบุคคลต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือซื้อกลับบ้าน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่  สงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น