โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ตามโครงการเสริมสร้างสานสัมพันธ์สันติสุข


พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด สงขลา  เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ตามโครงการเสริมสร้างสานสัมพันธ์สันติสุข


เมื่อ 12 มี.ค.63, เวลา09.00น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด สงขลา  เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ตามโครงการเสริมสร้างสานสัมพันธ์สันติสุข อ.นาทวี จังหวัดสงขลา จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการอำเภอนาทวี ในการนี้ จัดให้มีการแข่งขันเก็บข้าว, แข่งว่าว และสานเสวนาของผู้นำทั้งสองศาสนา


 ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน  ทั้งนี้ เป็นงานตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ของแม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

โดยมีนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลา ผวจ. ส.ข./กอ.รมน.จังหวัด ส.ข. เป็นประธาน ณ  ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์
ภัตร อริโย ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จังหวัดสงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น