โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

จ.นครพนม อบพระคุณในไมตรีจิต ภารกิจที่ 3/3)


จ.นครพนม อบพระคุณในไมตรีจิต   ภารกิจที่ 3/3)


"จงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับปรุงตนเองโดยตลอดเวลา ทุกวันเวลาเป็นสิ่งมีค่า (Precious time) อย่าให้ผ่านพ้นไปอย่างเปล่าประโยชน์ หมั่นขวนขวายศึกษา เรียนให้สำเร็จตามหลักสูตร กศน. ที่ให้สัญญากันไว้ ในการปลดล็อคตนเอง เพื่อจะได้สามารถศึกษาต่อและประกอบสัมมาชีพอันสุจริต ไม่ท้อแท้ ปฏิบัติตนให้สมกับเป็นเยาวชนที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่หมดความเพียรพยายาม ประชาชนคนไทยทุกคนพร้อมจะเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานทุกคนตลอดไป"
/จ.นครพนม
28 ก.พ. 63 


บ่ายวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 63 เวลา 14.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา


 เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด นักศึกษาฝึกงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ' แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม


#วุฒิสภา#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม#
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น