โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00โ ครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จ.ลพบุรี และในพื้นที่ จ.ขอนแก่น


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00โ ครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จ.ลพบุรี และในพื้นที่  จ.ขอนแก่น


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
อ.ชัยบาดาล อ.พัฒนานิคม อ. โคกสำโรง อ.ท่าหลวง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี และในพื้นที่ อ. หนองเรือ จ.ขอนแก่น

     กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑ และกองพลพัฒนาที่ ๑ ดำเนินการ


      เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบภัยปัญหาภัยแล้ง ในหลายพื้นที่ ทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยมอบหมายให้กองทัพบกดำเนินการสำรวจและขุดบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง จำนวน ๒๐๙ แห่ง ใน ๗ จังหวัด

         กองทัพบก    ได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ ๑
ดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒๗ บ่อ ในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล อ.พัฒนานิคม  อ.โคกสำโรง  อ.ท่าหลวง  อ. โคกเจริญ และ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๙ บ่อ รวม ๓๖ บ่อ โดยมอบหมายให้กองพลทหารพัฒนาที่ ๑
เข้าดำเนินการ

 พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑

พันเอก อัมพุช พัฒน์ทอง ผบ.ช.๑ พัน .๑๑๒ รอ. ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่๑๑๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

      ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

   อย่าพลาดติดตามชมการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น