โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

“ ชีวิตรั้วทหารพราน “ รบเร็ว ชนะเร็ว ถอนตัวเร็ว “ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


ชีวิตรั้วทหารพราน     รบเร็ว   ชนะเร็ว   ถอนตัวเร็ว “ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

     “ ชีวิตรั้วทหารพราน           รบเร็ว   ชนะเร็ว   ถอนตัวเร็ว


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ลงพื้่นที่บันทึกเทปการปฎิบัติงานของกรมทหารพรานที่ 13 จังหวัดสระแก้ว...
ที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยแผ่นดินไทยพร้อมการประสานงานร่วมบริเวณตามแนวชายแดนเลียบคลองน้ำใสฝั่งไทยและการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับร้อย3 พัน1 ทป. จ. พระตะบอง ของราชอาณาจักรกัมพูชา


พ.ท.กมล เรืองนาราบ รอง ผบ.กรม ทพ.13 พร้อมกำลังพล ชุด.คทร.ชค.ทพ.13, กำลังพล ร้อย.ทพ.1305 พบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับ
ร้อย.3 พัน.1 ทปจ.พระตะบอง นำโดย พ.ต.อวน  สุเคือน ผบ.ร้อย.ฯ
ร้อย.ตชด.ที่ 5 พัน.ตชด.ที่ 817 นำโดย ร.ต.อ.แวน  รอน ผบ.ร้อย.ฯ
ร้อย.ตชด.ที่ 6 พัน.ตชด.ที่ 817 นำโดย ร.ต.ท.มึน  เมา รอง ผบ.ร้อย.ฯ
ประสานงานร่วมบริเวณตามแนวชายแดนเลียบคลองน้ำใสฝั่งไทย และพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ณ ร้อย.ตชด.ที่ 6 พัน.ตชด.ที่ 817 บ.เบงสะอาด ต.พนมปรึก อ.พนมปรึก จ.พระตะบอง 


 อย่าพลาดติดตามชมการประมวลภาพอย่างละเอียดในการปฎิบัติหน้าที่ของกรมทหารพรานที่ 13 ตามแนวชายแดน จังหวัดสระแก้ว


   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น