โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รอง ผบ.ทบ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ภาคกลาง มุ่งสร้างความเข้าใจ แนวทางพัฒนากองทัพบกที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน


รอง ผบ.ทบ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ภาคกลาง มุ่งสร้างความเข้าใจ แนวทางพัฒนากองทัพบกที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน


ที่ กองบัญชาการกองทัพบก 
พลเอกณัฐพล  นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ได้มีโอกาสพบปะกำลังพล ระดับผู้บังคับหน่วย จนถึงระดับผู้บังคับกองพันในพื้นที่ภาคกลาง และฝ่ายอำนวยการในกองบัญชาการกองทัพบกจำนวน ๕๙๐ คน  ซึ่งเป็นไปตามที่ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้เป็นผู้แทนลงพื้นที่ พบปะกำลังพลในระดับผู้บังคับหน่วย และสายงาน กอ.รมน.

 เพื่อชี้แจงและ เน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบาย สำคัญเร่งด่วนของกองทัพบกและกระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  การพัฒนาปรับปรุงกิจการสวัสดิการของกองทัพบก  รวมถึงชี้แจงสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์กองทัพบก ให้ผู้บังคับหน่วยได้มีความเข้าใจและรับรู้รับทราบในข้อเท็จจริง


โดยการพบปะผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ภาคกลางในวันนี้  รองผู้บัญชาการทหารบก ได้สร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด  การรับรู้ทุกข์สุข ความเดือดร้อนของกำลังพล และดูแลสวัสดิการให้เป็นไปอย่างทั่วถึง  เป็นไปตามระเบียบ ย้ำให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการทหารที่ดี มีวินัย ใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่กองทัพบกให้ความสำคัญที่ทุกหน่วยจะต้องปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กำลังพลจะต้องตระหนักและยึดมั่นอยู่เสมอคือ ทหารจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

  ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการทหารบก มีกำหนดพบปะพูดคุยกับหน่วย ต่างๆในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓ ที่ จ.นครสวรรค์ ในวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๓ และกองทัพภาคที่ ๔ ที่ จ.กระบี่ ในวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๓  สำหรับกองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น