โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

(มีคลิป)รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 63 “ ทหารเป็นที่พึงของประชาชนในทุกโอกาส”(มีคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 63 “ ทหารเป็นที่พึงของประชาชนในทุกโอกาส” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลาออกอากาศ 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโ
ทรทัศน์กองทัพบก   “ ทหารเป็นที่พึงของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 17
การช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูร้อน
บ้านพยอมงาม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 17 แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
พล.ต.วสุ เจียมสุข ผบ.มทบ.17 พร้อมด้วย พ.อ.สุธี เจียมสกุล รอง ผบ.มทบ.17 พ.อ.เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล รอง ผบ.มทบ.17/รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ก.จ. พ.อ.สรยุทธ คัยนันทน์ หก.กกร.มทบ.17


ปล่อยคาราวานรถน้ำและลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้พี่น้องประชาชน หมู่บ้านพยอมงาม อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ท่ามกลาง แสงแดดระอุ ตลอดทั้งวัน
โดยเป็นไปตามแผนบรรเทาสาธารณภัยของ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กองทัพบกและ กองทัพภาคที่ 1
ทั้งนี้ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี มทภ.1 กำชับให้ ผบ.หน่วยทหารในทุกพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในทุกกรณีอย่างเร่งด่วน ทั้งเข้าแจกจ่ายน้ำดื่ม น้ำใช้อุปโภคบริโภค รวมถึงจัดรถผลิตน้ำดื่มเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนประสบภัยในพื้นที่ อ.ห้วยกระเจา, อ.บ่อพลอย, อ.ท่าม่วง, อ.เลาขวัญ, อ.พนมทวน และ อ.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งเป็นพื้นที่มีปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี ประกอบกับการประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้แหล่งกักเก็บน้ำของมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ดังนั้น อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ประสานร้องขอความช่วยเหลือมายัง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 17 ซึ่งมีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือ และมีโรงกรองน้ำแจกฟรีสำหรับใช้ในกองพลและแจกจ่ายพี่น้องประชาชนใน จังหวัดกาญจนบุรี

อีกทั้งได้รับทราบปัญหาความเดือนร้อนมาโดยตลอด จึงได้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในขั้นต้น โดยการจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร เพื่อเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่งมุ่งให้ความช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยการเติมน้ำลงในสิ่งอุปกรณ์สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อให้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ณ หมู่บ้านพยอมงาม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
นำโดย พลตรี วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17
และ โครงการ ทหารพันธุ์ดี ปลูกพืชในห้วงฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อยในการปลูกด้วย

รายการคืนคุณให้แผ่นดินนำภาพและบรรยากาศมาฝากผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนในการปฎิบัติหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น